தேடல்

Tamil Radio Stations

எட்டுத் திக்கும் தமிழ் பரப்பும் தமிழ் வானொலிச் சேவைகள்

வின்டோஸ் 2000, 98, 95, மில், எக்ஸ்பி பாவிப்பவர்களுக்கு மிகவும் பிரயோசனமான ஒரு கருத்துக்களத்தின் லிங் கீழே தரப்பட்டுள்ளது. இதில் வின்டோஸ் 2000 பற்றி மாத்திரம் 1500 கு மேற்பட்ட கம்பியூட்டர் சம்பந்தப்ட்ட பிரைச்சனைகள் பற்றி போஸ்ட் செய்துள்ளார்கள். அதற்கு உரிய தீர்வுகளும் தரப்பட்டுள்ளன.மிகவும் பிரயோசனமான தளம் இது. ஆங்கிலம் ஓரளவு தெரிந்தால் போதுமானது, சகல பிரைச்சனைகளும் அலசப்பட்டுள்ளன, போய்ப்பாருங்கள். வின்டோஸ்98, 95, மில், எக்ஸ்பி ஆகியவற்றுக்கு வெவ்வேறு பக்கங்கள் உள்ளன

http://annoyances.or...c/forum/win2000

0 கருத்துரைகள்

Post a Comment